Oslo pakke 3 – Del din mening

Velkommen til hatet mot bil og kjærligheten til kollektiv transport

Oslo pakke 3 er nå presentert og de nærmeste årene blir det dyrt å kjøre bil i Oslo.

Foreldre som kjører barna til barnehagen, må nå finne et annet alternativ

Ny prikkesystem og regler 2016-

 Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker

Næringsetaten utfører salgs- og skjenkekontroller i Oslo. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv